Merkstrategie

Merkstrategie is een belangrijk onderdeel van branding en begint bij ons altijd met begrip van waar een merk vandaan komt, van de huidige positie en van de (lange termijn) doelen. Tijdens het strategisch voortraject ontwikkelen we samen de richting van je merk, oftewel waar sta je en waar wil je naar toe?

In de merkstrategie definiëren we de contouren van je toekomstige merk: de waarden en associaties, wat klanten en medewerkers (mogen) verwachten, wat er van hen wordt verwacht en wat er voor nodig is om dit te bereiken. We helpen je vervolgens om het te begrijpen, om het toe te passen en om het uit te dragen. Bij het ontwikkelen van een merkstrategie doorlopen we een aantal stappen.

Intake

Elke merkstrategie begint met een grondige inventarisatie. De eerste stap in een branding traject is achterhalen wat er leeft in een organisatie. Dit doen we door middel van een of meerdere intakegesprekken, meestal ondersteund door een online vragenlijst. Op deze manier krijgen we een goed zicht op alle interne eisen, wensen en verwachtingen, als ook de dos en don’ts van het traject.

Research

Tijdens de research fase in een merkstrategie of branding traject onderzoeken we je organisatie, markt, concurrentie en omgeving en analyseren we alles wat er op tafel komt met betrekking tot je merk. Verder bekijken we alle relevante (SEO) data en gaan we op zoek naar kansen en richtingen voor de ontwikkeling van je merk.

Interviews

De eerste stap in een branding traject is achterhalen wat er leeft in een organisatie. Dit doen we door middel van een of meerdere intakegesprekken, meestal ondersteund door een online vragenlijst. Op deze manier krijgen we een goed zicht op alle interne eisen, wensen en verwachtingen, als ook de dos en don’ts van het traject.

Merkstrategie - Aantekeningen branding workshop in Moleskin notebook

Branding workshops

Branding doe je nooit alleen. We organiseren branding workshops om de betrokkenheid te verhogen en draagvlak te creëren voor verandering. Maar ook om uitkomsten uit ons research te toetsen in de groep en om meningen en ideeën op te halen. Samen met jou bepalen we wie we meenemen in het proces en op welk moment. Hierbij geldt niet hoe meer zielen, hoe meer vreugd maar wel dat verandering beter werkt als er draagvlak is. Onze branding workshops zijn kort, praktisch en co-creatief. Als basis gebruiken we hiervoor de Brand Sprint methode (voorheen Google Ventures), bedacht door Jake Knapp. Het doel van de workshops is om de piketpaaltjes van jullie merk te slaan en dat doen we zo hands-on en praktisch mogelijk.

Locatieonderzoek

Bovenop al het andere onderzoek doen we nemen we als het kan (en mag) graag een kijkje bij jou in de keuken. We lopen een dagje mee op locatie om met onze eigen ogen te zien hoe jouw organisatie opereert en communiceert en hoe mensen op dit moment reageren op je merk.

Merkpositionering

Zodra we alle relevante informatie hebben verzameld en gewogen, gaan we aan de slag met de merkpositionering (brand positioning). In essentie schrijven we het verhaal waarmee jouw merk zich onderscheidt ten opzichte van anderen. Deze fase in het branding traject is niet heel sexy en bestaat voornamelijk uit denkwerk en heen-en-weer gepraat tussen onze merk strategen en creatieven, maar is wel cruciaal voor de rest van de creatieve vertaling, omdat hiermee de basis wordt gelegd om te connecten met je doelgroep.

Merkpersoonlijkheid

Hand in hand met de onderscheidende merkpositionering bepalen we met de merkpersoonlijkheid hoe het merk zich idealiter zal gaan gedragen. Hoe willen we dat anderen ons zien? Welke associaties en kenmerken? Welke houding hoort hierbij? En welk karakter? Een merkidentiteit is de som der delen van hoe een merk oogt, voelt, klinkt, beweegt en zich gedraagt en daarom is dit wezenlijke input voor de visualisatie van het merk en de messaging in de design fase.